Bài luận mẫu về gia đình bằng tiếng anh đơn giản

Bản thân và gia đình là những chủ đề vô cùng quen thuộc mà các bạn hay gặp phải trong văn nói và văn viết tiếng anh không chỉ trong các ký thi mà còn cả trong giao tiếp. Vậy khi được hỏi về gia đình bạn, bạn sẽ nói gì, viết thế nào để … Continue reading Bài luận mẫu về gia đình bằng tiếng anh đơn giản