Việt Nam là một trong những nước có trình độ tiếng anh không được cao trong khu vực và bản thân người Việt gặp rất nhiều khó khăn