Dù đã xuất hiện từ rất nhiều năm trước, flashcard (thiệp từ) vẫn giữ vững vị thế là một trong những phương pháp tự học tiếng anh hiệu