Học tiếng Anh qua truyền hình là một phương pháp học tiếng anh  giao tiếp mà nhiều người biết đến, nhưng không nhiều người dám thử – nhất