Hà Nội là thủ đô của cả nước nên nhu cầu việc làm tại Hà Nội (jobs in hanoi ) cũng ngày một gia tăng. Hầu như lực lượng