Để tham gia học tiếng anh mỗi người đều phải đăng ký cho mình một khoa hoc tieng anh. Đây chính là nền tảng cho việc học tập