Đối với dân IT việc học tiếng Anh vô cùng quan trọng, đặc biệt là tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin. Để giúp các bạn phần