Trong môi trường tài chính cạnh tranh khốc liệt như hiên nay thì việc sử dụng tốt tiếng anh chuyên ngành tài chính là một lợi thế cạnh