Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Essay: Caught in a storm


Kỹ năng viết rất quan trọng trong việc học tiếng anh. Để nâng cao kỹ năng viết của bản thân, bài học hôm nay Chúng tôi xin chia sẻ một bài luận tiếng anh cơ bản để các bạn có thể luyện tập: Caught in a storm. Các bạn cùng tham khảo nhé!

storm

1. Bài luận tiếng anh mẫu: Gặp một cơn bão – Caught in a storm

Caught in a storm

Notes: going to an island – sudden storm – Sea rough – Boat danced on waves – Frightened – Prayed for safety – Storm gone – Sea calm again – Returned to shore – Did not visit island.

One day I was going to an island in a boat to enjoy the sights of the island. Many other people were also going to the same island in the same boat.

Suddenly a storm broke out. The sea became very rough and the boat began to dance on the waves. Everyone in the boat, including me, was frightened. All of us now began to pray for our safety.

The wind was so strong that the boatman had great difficulty in controlling the boat. I now wished that I have not made trip.

Fortunately, the storm did not last very long, and in a short while, the sea was calm again.

The boat then returned to the shore instead of going to the island, for no one in the boat now had any more courage to travel by boat.

2. Từ vựng

– Island [‘ailənd] : hòn đảo

– Storm [stɔ:m] : cơn bão

– break out [breɪk] [aut]: nổ ra, ào tới

– rough [rʌf]: dữ dội, trao đảo

– frightened [‘fraitnd]: Hoảng sợ, khiếp đảm

– boatman [’boutmən]: người chèo thuyền

– calm [kɑ:m]: bình tĩnh

3. Phần dịch bài luận tiếng anh: Gặp một cơn bão – Caught in a storm

Gặp một cơn bão

Ghi chú: Đi đến một hòn đảo – cơn bão bất chợt – biển động dữ dội – thuyền bập bềnh trên những con sóng – Hoảng sợ – cầu mong được an toàn – bão qua đi – biển êm đềm trở lại – quay trở lại bờ – ko thăm lại đảo nữa.

Một ngày tôi quyết định đi tới một hòn đảo để thám hiểm hòn đảo. Trên thuyền có rất nhiều người

Đột nhiên cơn bão ập tới. Biển động dữ dội và con thuyền trao đảo trên những con sóng. Tôi và mọi người trên  thuyền đều rất hoảng sợ, và cầu nguyện có thể vượt qua một cách an toàn

Gió rất mạnh đến nỗi người chèo thuyền điều khiển thuyền rất khó khăn. Tôi đã ước giá mà mình không đi chuyến tàu này

May mắn thay, cơn bão không kéo dài lâu, và trong một thời gian ngắn biển đã yên bình trở lại.

Chúng tôi đã quay trở lại bờ và không đến hòn đảo này nữa, không ai trong số chúng tôi đủ can đảm để đi ra đảo bằng thuyền

 


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *