Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Viết về sở thích bằng tiếng Anh


Viết là một kĩ năng khó nhằn nhất khi học tiếng Anh. Để viết tốt, bạn cần tham khảo các bài viết mẫu và luyện viết về nhiều chủ đề để có vốn từ vựng phong phú và thành thạo trong việc đặt câu. Hãy tham khảo bài viết về sở thích bằng tiếng anh sau đây nhé:

so-thich-bang-tieng-anh-1

MY HOBBY

My hobby is reading. I read story books, magazines, newspapers and any kind of material that I find interesting. This hobby got started when I was a little boy. I had always wanted my parents to read fairy tales and other stories to me. Soon they got fed up and tired of having to read to me continually. So as soon as I could, I learned to read. I started with simple ABC books. Soon I could read short fairy tales. Now I read just about anything that is available.

Reading enables me to learn about so many things that I would otherwise not know. I learned about how people lived in bygone days. I learned about the wonders of the world, space travel, human achievements, from gigantic whales to tiny viruses and other fascinating things of our world.

The wonderful thing about reading is that I do not have to learn things the hard way. For example, I do not have to catch a disease to know that it can kill me. I know the danger so I can avoid it. Also I do not have to go deep into the jungle to learn about the tiger. I can read all about it in a book.

Books provide the reader with so much information and facts. They have certainly helped me in my daily life. I am better equipped to cope with living.

So I continue to read. Besides being more informed about the world, I also spend my time profitably. It is indeed a good hobby.

 

Dịch nghĩa:

SỞ THÍCH CỦA TÔI

Sở thích của tôi là đọc. Tôi đọc sách, tạp chí, báo và bất cứ thứ gì tôi cảm thấy thú vị. Sở thích này bắt đầu từ khi tôi còn là một cậu bé. Tôi luôn đòi ba mẹ đọc truyện cổ tích và những thứ khác cho mình. Họ bắt đầu cảm thấy chán và mệt vì phải liên tục đoc cho tôi nghe. Nên tôi bắt đầu học đọc ngay sau khi tôi có thể. Tôi bắt đầu với những cuốn sách ABC đơn giản. Tôi nhanh chóng đọc được những mẩu truyện cổ tích ngắn. Bây giờ tôi đã có thể đọc được bất cứ thứ gì.

Đọc sách cho phép tôi học được về nhiều thứ mà nếu không thì tôi sẽ không biết. Tôi học về cách con người sinh sống trong quá khứ. Tôi học về những kì quan thế giới, du hành không gian, thành tựu nhân loại, từ cá voi khổng lồ đến các vi rút bé nhỏ, và nhiều những điều thú vị khác của thế giới nữa.

Điều tuyệt vời của việc đọc là tôi không cần tìm hiểu mọi thứ một cách trực tiếp. Ví dụ, tôi không cần mắc phải bệnh dịch để biết rằng nó có thể giết chết tôi. Tôi biết sự nguy hiểm nên tôi có thể tránh nó. Cũng như tôi không phải vào sâu trong rừng để tìm hiểu về loài hổ. Tôi có thể đọc tất cả về nó trong sách.

Sách cung cấp cho người đọc vô số thông tin và kiến thức. Nó chắc chắn đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày. Tôi được trang bị tốt hơn để với cuộc sống.

Vậy nên tôi vẫn tiếp tục đọc. Bên cạnh việc có được thêm nhiều kiến thức về thế giới, tôi cũng sử dụng thời gian của mình có ích hơn. Nó chắc chắn là một sở thích tốt.

 

Nếu viết về chủ đề “My hobby” (Sở thích của tôi), sau khi tham khảo các bai viet ve so thich bang tieng anh mẫu, hãy luyện viết thật nhiều lần bằng những cách dùng từ, cụm từ và đặt câu học được từ bài viết mẫu đó nhé!

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Sở thích bằng tiếng anh


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *