Tình huống 7: Thảo luận công việc – Tiếng anh giao tiếp công sở (p2)

Làm việc nhóm, thảo luận nhóm hay thảo luận công việc trong tiếng anh giao tiếp công sở. Và việc nắm vững các câu tiếng anh phổ biến sẽ giúp bạn tự tin giao tiếp trong tình huống này. Hãy cùng geography-vnu.edu.vn tham khảo các mẫu câu trong tình huống 7: thảo luận công việc trong … Continue reading Tình huống 7: Thảo luận công việc – Tiếng anh giao tiếp công sở (p2)