Các bước kiểm tra trình độ tiếng anh đầu vào miễn phí tại Aroma: – Kiểm tra trình độ: aroma gửi bài kiểm tra qua email, Học viên thu