Bất kỳ khi bắt đầu học tiếng Anh đều mong muốn rằng mình có thể chinh phục này nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, không ai có thể