Giao tiếp với người nước ngoài một cách lưu loát là điều mà không phải ai cũng thực hiện được. Để làm tốt điều này cần phải có