Bên cạnh các tiết học bổ ích trên lớp, trung tâm học tiếng anh dành cho người đi làm Aroma còn thường xuyên chia sẻ cho người học