Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh chủ đề: Vấn đề ở trường mới


Trong số các bạn ở đây chắc hẳn có rất nhiều bạn đã từng phải chuyển nhà đồng nghĩa với việc chuyển đến nơi sinh sống mới và một ngôi trường mới. Bạn sẽ gặp phải những vấn đề gì trong quá trình chuyển đến trường mới. Đây cũng chính là chủ đề bài viết luận ngày hôm nay mà Geo muốn chia sẻ đến các bạn. Cùng tham khảo luôn nhé:

bai luan tieng anh theo chu de

Bài luận tiếng anh chủ đê: Problems in a new school

When students move to a new school, they sometimes face problems. How can schools help these students with their problems? Use specific reasons and examples to explain your answer.

When a student moves to a new school, he can face some problems. I think that almost all people had to move from one place to another in their lives and I am not an exception. My family moved twice during my childhood. My father is an architector, so my family had to move from one place to another when the old construction was over and my father was offered to develop a new project. Two major problems I had to face in a new school were “no friends” and “a huge amount of new people”. In the following paragraphs, I will analyze these problems and make suggestions about how a school can help a student in this situation.

The first difficulty I had to face in a new school was a huge amount of new people such as teachers and classmates, who have no idea who I am. With the teachers, I usually stayed after the class, introduced myself to him or her and asked about their curriculum. However, with my new classmates it was a little more difficult. I had to stand up for myself a few times because this is the way students get to know each other. I think that schools should participate in this process. For example, they can organize some kind of welcome class. where new students will have the opportunity to meet their new classmates and introduce themselves.

The second problem I had to face in a new school was that I had no friends. I could not meet my old friends because they were too far away and I did not have a chance to make new friends. Nowadays, I think it is much easier, because almost every student has an Internet access so he can chat with old friends. Unfortunately, I did not have such an opportunity when I was a student. I believe that schools can help newcomers by helping them to merge faster with their new classes. For example, a chool can attach someone to a new comer and the first one will help a new student to accustom hiself to a new enviroment. In conclussion, I would like to add, that moving from one school to another brings not only problems but also many benefits. For example, I learnt how to only problems but also many benefits. For example, think that it made me stronger and I am glad that I had this experience in my life.

Dịch bài luận tiếng anh chủ đề: Vấn đề ở trường

Khi học sinh chuyển tới một ngôi trường mới, đôi khi phải đối mặt với một số vấn đề. Các trường học có thể giúp gì cho học sinh để giải quyết vấn đề của họ. Sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để giải thích câu trả lời của bạn.

Khi một học sinh chuyển tới một ngôi trường mới, cậu ta sẽ phải đối mặt với một số vấn đề. Tôi nghĩ rằng hầu hết mỗi người đều từng chuyển từ nơi này đến nơi khác trong cuộc đời và tôi cũng không ngoại trừ. Khi tôi còn nhỏ gia đình tôi cũng chuyển nhà hai làn. Cha tôi là mọt kiến trúc sư, vậy nên, cha tôi phải chuyển nhà để thực hiện một dự án mới. Hai vá đề lớn tôi phải đối mặt trong trường học mới là “không bạn bè” và có quá nhiều người tôi không quen:. Trong đoạn văn sau tôi sẽ phân tích hai vấn đề trên và đưa ra một số gợi ý về biện pháp mà nhà trường có thể thực hiện để giúp đỡ các học sinh trong trường hợp này.

Khó khăn đầu tiên mà tôi phải đối mặt là có quá nhiều người lạ như là giáo viên mới, bạn cùng lớp mới, họ không biết tôi là ai. Với giáo viên thì tôi có thể ở lại sau các buổi học, giới thiệu bản thân với họ và hỏi họ về chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, với các bạn cùng lớp mới thì khó khăn hơn một chút. Tôi phải tự giới thiệu một vài lần vì đây là cách học sinh làm quen với nhau. Tuy nhiên, tôi tin rằng có cách khác tốt hơn để tìm hiểu về họ. Tôi nghĩ rằng nhà trường nên can thiệp vào vấn đề này. Ví dụ, trường có thể tổ chức các buổi chào mừng lớp học mới, vào dịp đó học sinh mới sẽ có cơ hội gặp bạn bè cùng lớp mới và giới thiệu bản thân.

Vấn đề thứ hai mà tôi phải đối mặt là tôi không có bàn bè. Tôi không thể gặp mặt các bạn cũ của tôi vì họ ở quá xa nơi tôi ở và tôi không có cơ hội để tìm kiếm các bạn mới. Ngày nay, tôi nghĩ rằng mọi việc dễ dàng hơn, bởi vì hầu hết học sinh đều sử dụng mạng Internet, vì vậy, họ có thể nói chuyện với bạn cũ.

Thật không mau, tôi không có cơ hội như vậy khi tôi còn là học sinh. Tôi tin rằng nhà trường có thể giúp đỡ các học sinh mới bằng việc giúp họ nhanh chóng hòa nhập với lớp học mới. Ví dụ, nhà trường có thể ghép một học sinh cũ và một học sinh mới và học sinh cũ sẽ giúp học sinh mới làm quen với môi trường mới.

Tóm lại, tôi muốn nói thêm rằng việc chuyển trường không chỉ đem lại nhiều vấn đề mà con mang lại nhiều lợi ích. Ví dụ, tôi đã học được cách làm quen với những bạn mới một cách nhanh chóng và học cách vượt qua khó khăn trở ngại. Tôi nghĩ rằng điều đó làm tôi mạnh mẽ hơn và tôi rất vui vì đã có những trải nghiệm  như vậy

Trên đây là các bài luận tiếng anh theo chủ đề: Vấn đề ở trường mới. Còn bạn khi chuyển đến một ngồi trường mới, bạn gặp phải những khó khăn gì, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi ngay nhé.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *