Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Mẫu bài luận tiếng anh về giao thông Việt Nam


Thường các bạn ai cũng muốn có thể lấy điểm cao nhất trong các chứng chỉ TOEFL and IELTS để nắm phần hơn trong công cuộc làm tìm việc làm. Và như các bạn thấy, phần thi viết của các bài thi này cực kỳ gần gũi thân thiện nhưng lại cần một mức độ cao trong chính xác. Chính vì vậy geography-vnu.edu.vn liên tục gửi đến các bạn các mẫu bài viết luận về các vấn đề trong cuộc sống giúp.

Bài viết này cũng là một ví dụ điển hình trong trường hợp đó. Và chỉ đề mà chúng ta nói tới hôm nay chính là bài luận tiếng anh về giao thông

 

bai-luan-tieng-anh-ve-giao-thong-viet-nam-1

1.Mẫu bài luận tiếng anh về giao thông Việt Nam – phần tiếng anh

Traffic safety and traffic that the world now needs to pay attention. it is not only the most important factors crucial to the development and survival of a nation, a territory but a junction of trade between regions of countries, cultures on world together. In advanced countries, the situation and development of their traffic is quite developed with a dense transport network and is regulated, but in Vietnam, … Urban transport situation in Vietnam is extremely chaotic. On average there are thousands of cases every year in traffic accidents, causing serious loss of life and property. Despite being upgraded and renovated several times but the transport system of Vietnam has not improved as much. Traffic jams occur repeatedly in large cities damaging hundreds of billion per year, not only that the injuries related to traffic accidents is also increasing, especially head injuries , spine. Circulation of vehicles on roads, railways, waterways each year but with increasing road infrastructure can present data to help the traffic situation.

2.Từ vựng

crucial [‘kru:∫l] quyết định, quan trọng
territory [‘terətri] lãnh thổ
infrastructure [,infrə’strʌkt∫ə] cơ sở, bộ phận
renovated [‘renəveit] được nâng cấp

xem thêm:

Bài luận tiếng anh về thiên nhiên

3. Mẫu bài luận tiếng anh về giao thông Việt Nam – phần dịch

An toàn giao thông là vấn nạn mà các nước trên toàn thế giới đang cần phải chú ý nhiều hơn. Nó không chỉ là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự phát triển và tồn tại của một quốc gia, một vùng lãnh thổ mà là một mối liên kết trong thương mại giữa các vùng của quốc gia, là phương tiện kết nối các nền văn hóa trên thế giới. Ở các nước tiên tiến, tình hình và phát triển giao thông của họ đang khá phát triển với một mạng lưới giao thông dày đặc và vô cùng quy củ, nhưng ở Việt Nam, … tình hình giao thông đô thị tại Việt Nam có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Tính trung bình có hàng ngàn trường hợp tai nạn giao thông đáng thương tâm xảy ra tại Việt Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Mặc dù đang được nâng cấp và được trùng tu nhiều lần nhưng hệ thống giao thông của Việt Nam chưa được cải thiện nhiều. Ùn tắc giao thông xảy ra nhiều lần ở các thành phố lớn không chỉ làm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng mỗi nămmà còn gây ra các tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe như chấn thương đầu, cột sống,… . Lưu thông trên đường bộ, đường sắt, đường sông mỗi năm một tăng nhưng cơ sở hạ tầng lại chưa được quan tâm một cách đúng mức dẫn đến cung không đủ cầu. Đây chính là mối quan tâm nà nhà nước và chính phủ việt Nam phải tìm ra hướng giải pháp nhanh chóng.

Hãy chia sẻ với đọc giả những bài luận tiếng anh về giao thông Việt Nam trong quan điểm của bạn nhé!

Có thể bạn quan tâm:

>> Viết về sở thích bằng tiếng Anh


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *