Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài viết mẫu về các giai đoạn lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh


Nước Việt Nam ta đã trải qua hơn bốn ngàn thăng trầm cùng lịch sử mới có được như ngày hôm nay. AROMA xin gửi đến bạn bài thuyết trình tiếng Anh về các giai đoạn lịch sử Việt Nam bắt đầu từ những ngày đầu dựng nước và giữ nước.

Thuyết trình tiếng Anh về các giai đoạn lịch sử Việt Nam
Thuyết trình tiếng Anh về các giai đoạn lịch sử Việt Nam

Đầu tiên là truyền thuyết về sự hình thành và nguồn gốc của người Việt:

According to Dragon and Fairy legend, the first Vietnamese people existed about 5000 years ago. Lac Long Quan, a man descended from dragons, married a woman whose ancestors were fairies named Au Co. Au Co got pregnant and gave birth to 100 children in one pouch. When the children grew up, 50 of them followed their Au Co to settle in the mountains, and the others followed Lac Long Quan to the lowlands near the sea. Every year they met each other once. For that reason, the Vietnamese called themselves the Dragon-Fairy.

Theo truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, người Việt xuất hiện khoảng 5000 năm trước. Ông Lạc Long Quân, thuộc dòng dõi Rồng, lấy bà Âu Cơ, thuộc dòng dõi Tiên, đẻ được 100 người con trong cùng một bọc. Khi những người con trưởng thành, 50 trong số họ theo mẹ Âu Cơ lên núi và những người con còn lại theo cha Lạc Long Quân xuống vùng đồng bằng gần biển sinh sống. Mỗi năm họ đoàn tụ với nhau một lần. Vì lý do đó mà người Việt thường tự gọi mình là dòng giống Tiên Rồng.

Tiếp theo là cách người Việt xưa tổ chức bộ máy hành chính đất nước:

Lac Long Quan named the country Van Lang and his eldest was put son on the throne as King Hung Vuong. The sons of the king were called Quan Lang, and the daughters were given the title My Nuong. During the last century, Vietnamese people have dug up many ancient copper drums with Lac birds and Hong birds engraved on them, for that reason, Vietnamese people also call themselves the Lac Hong.

Lạc Long Quân đặt tên nước là Văn Lang và con trưởng được phong làm vua, hiệu Hùng Vương. Con trai của vua được gọi là Quan Lang, con gái được đặt danh hiệu Mị Nương. Trong thế kỷ qua, người Việt đào được nhiều trống đồng thời cổ xưa có khắc hình chim Lạc, chim Hồng, vì lý do đó nên người Việt còn gọi nhau là dòng giống Lạc Hồng.

Tinh thần anh dũng chiến đấu chống lại giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc:

Phu Dong Thien Vuong: During the reign of the 6th Hung Vuong, the An enemy from China invaded our country. The King looked for a brave, heroic person to fight for the independence of the country. In Phu Dong village, Bac Ninh, there was a 3-year-old boy who had never talked suddenly asked the King for a big iron horse and an iron stick. When the horse and the stick came, the boy stretched out his body to become a young man who was extraordinarily tall and big after eating a huge meal offered by the local people in the whole village. The young man jumped onto the iron horse, and used the iron stick as a club, he started to beat the An enemy.

Phù Đổng Thiên Vương: Đời vua Hùng Vương thứ 6, giặc Ân bên Tàu hung bạo đem quân sang chiếm nước ta . Vua cho tìm người anh dũng, tài giỏi ra đánh giặc giúp nước giành độc lập. Tại làng Phù Đổng, Bắc Ninh có một đứa trẻ 3 tuổi, trước đấy không hề biết nói, xin vua một con ngựa sắt và một cây roi sắt để đi đánh giặc. Khi ngựa và roi được đem đến, đứa trẻ vươn vai trở thành một thiếu niên cao lớn lạ thường sau khi ăn thật nhiều cơm của dân làng đem đến. Chàng thiếu niên nhảy lên lưng ngựa, cầm roi sắt đánh giặc Ân.

Hy vọng thông qua bài viết thuyết trình tiếng Anh về các giai đoạn lịch sử Việt Nam trên đã giúp bạn phần nào cải thiện vốn từ vựng liên quan đến lịch sử, cũng như củng cố vốn kiến thức lịch sử về dân tộc.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *