Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Danh ngôn tiếng anh du lịch khiến bạn chỉ muốn “xách ba lô lên và đi”


Có lẽ không ai là không biết câu thành ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Những chuyến đi xa là những khóa học bổ ích nhất mà chỉ mình bạn trải nghiệm được. Những câu danh ngôn tiếng anh về du lịch sau đây sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa và động lực để sẵn sàng cho những chuyến du lịch của mình:

 

cham-ngon-tieng-anh-du-lịch-1

DANH NGÔN TIẾNG ANH VỀ DU LỊCH

A traveler without observation is a bird without wings.

Người đi du lịch mà không quan sát giống như chim không có cánh.

– Moslih Eddin Saadi.

For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to move.

Với tôi, đi du lịch không phải là để đi đâu, mà là để đi. Tôi đi vì mục đích du lịch. Điều tuyệt vời nhất là được di chuyển.

– Robert Louis Stevenson

Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller..

Đi du lịch – nó khiến bạn câm nín, và sau đó biến bạn thành một người kể chuyện.

– Ibn Battuta

We travel not to escape life, but for life not to escape us.

Chúng ta đi du lịch không phải đề chạy trốn cuộc sống, mà là để cuộc sống đừng chạy trốn khỏi chúng ta.

– Khuyết danh.

The man who goes alone can start today; but he who travels with another must wait till that other is ready.

Người đi một mình có thể bắt đầu đi hôm nay, nhưng nếu đi với một người khác thì phải chờ đến khi người đó sẵn sàng.

– Henry David Thoreau

Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.

Con người không thể khám phá ra những đại dương mới cho đến khi anh ta có dũng khí để không nhìn thấy bờ.

– Andre Gide

The use of traveling is to regulate imagination with reality, and instead of thinking of how things may be, see them as they are.

Lợi ích của du lịch là cân bằng sự tưởng tượng và hiện thực, và thay vì suy nghĩ mọi thứ như thế nào thì tận mắt chứng kiến chúng.

– Samuel Johnson

Travel is the only thing you buy that makes you richer.

Du lịch là thứ duy nhất bạn mua mà khiến bạn giàu thêm.

– Khuyết danh

To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.

Đi du lịch là khám phá ra rằng mọi người đều nghĩ sai về những quốc gia khác.

– Aldous Huxley

Not all those who wander are lost.

Không phải ai đi lang thang cũng lạc đường.

– J.R.R. Tolkien

The more I traveled the more I realized that fear makes strangers of people who should be friends.

Càng đi du lịch nhiều tôi càng nhận ra: nỗi lo sợ khiến những người đáng lẽ nên làm bạn lại trở thành người xa lạ.

– Shirley MacLaine

Những câu danh ngon tieng anh ve du lich trên giúp ta hiểu rằng: Du lịch không chỉ là để nghỉ ngơi mà còn để khám phá những chân trời mới mẻ. Vậy còn ngần ngại gì mà không “xách ba lô lên và đi” nhỉ!

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Châm ngôn tiếng anh

>> Danh ngôn tiếng anh ý nghĩa về biển


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *