Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Danh ngôn tiếng anh hay về cuộc sống


Bạn đang tìm một nguồn cảm hứng mới cho việc học tiếng Anh? Aroma gợi ý cho bạn một cách đó là học tiếng qua các câu danh ngôn tiếng anh. Thấm thía những bài học sâu sắc được truyền tải qua những câu danh ngôn tiếng anh về cuộc sống dưới chính là cách bạn ghi nhớ từ vựng và các cụm từ tiếng Anh thật dễ dàng đấy:

cham-ngon-tieng-anh-ve-cuoc-song-1

DANH NGÔN TIẾNG ANH VỀ CUỘC SỐNG

The one who opens a school door, closes a prison.
Người nào mở một cánh cổng trường học, sẽ đóng lại một nhà tù.

(Victor Hugo)

You need to make a commitment, and when you make it, then life will give you some answer.

Bạn cần phải quyết tâm, khi bạn làm được, cuộc sống sẽ cho bạn câu trả lời.

(Les Brown)

There are no gains without pains.
Không có thành tựu nào đạt được mà không có đau đớn.

(Benjamin Franklin)

Help others achieve thier dreams and you will achieve yours.

Giúp người khác đạt được ước mơ của họ và bạn sẽ đạt được ước mơ của bạn.

(Les Brown)

We all need people who give us feedback. That’s how we improve.

Tất cả chúng ta đều cần những người cho chúng tôi những phản hồi. Đó là cách chúng ta phát triển.

(Bill Gates)

You can retire from a job, but don’t ever retire from making meaningful contributions in life.

Bạn có thể nghỉ một việc làm, nhưng đừng bao giờ ngừng nghỉ việc tạo ra những đóng góp ý nghĩa cho cuộc đời.

(Stephen Covey)

Once you choose hope, anything’s possible.
Một khi bạn chọn hy vọng, mọi thứ đều có thể.
(Christopher Reeve)

Plant a seed of friendship, reap a bouquet of happiness.

Gieo một hạt giống tình bạn sẽ hái được một đóa hoa hạnh phúc.

(Lois L. Kaufman)

A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.

Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội; người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn.

(Winston S. Churchill)

Happiness is not a destination. It is a method of life.
Hạnh phúc không phải là một đích đến. Nó là cách thức để sống.
(Burton Hills)

Nothing in life to be feared; it is only to be understood.

Không có gì phải sợ trong cuộc sống; chỉ có những gì chúng ta cần phải hiểu mà thôi.

(Marie Curie)

 cham-ngon-tieng-anh-ve-cuoc-song-2

Các câu danh ngôn là những đúc kết từ kinh nghiệm của những người thành đạt trong cuộc sống. Vì vậy chúng rất giá trị về mặt tinh thần và hữu ích cho cuộc sống của bạn. Bạn có thể ghi lại các câu danh ngon tieng anh ve cuoc song này vào sổ tay hay những mẩu giấy nhỏ trên bàn làm việc. Như vậy, bạn không chỉ có thêm nguồn cổ vũ để vượt qua các khó khăn trong cuộc sống, để sống tốt hơn mà còn có thêm động lực để học tiếng Anh mỗi ngày đấy.

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Châm ngôn tiếng anh

>> Những câu châm ngôn tình yêu tiếng anh hay


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *