Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

90 từ vựng tiếng Anh về giao thông


Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề là một trong những cách học đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả tốt nhất cho người học. Chủ đề giao thông là một trong những chủ đề thường gặp nhưng cũng khá khó học. 90 từ vựng tiếng Anh về giao thông sau đây sẽ giúp các bạn học tiếng Anh theo chủ đề có được tài liệu cần thiết cho quá trình học từ mới của mình.

Cách học 90 từ vựng Anh văn về giao thông

Đối với chủ đề giao thông là một trong những chủ điểm khá khó học nhưng lại vô cùng phổ biến trong giao tiếp cũng như trong cuộc sống. Để học được những từ vựng này đơn giản nhất các bạn nên đọc báo hoặc xem các chương trình tivi liên quan. Cách học thụ động này sẽ giúp các bạn hiểu được cách sử dụng của từ cũng như cách phát âm của từ đúng nhất. Từ mới sẽ tự nhiên du nhập mà không cần phải đau đầu ghi nhớ.

90 từ ngữ Tiếng Anh Tiếng Anh
90 từ vựng tiếng Anh về giao thông

Ngoài ra các bạn cũng có thể học qua các flashcards, qua hình ảnh… để có được kết quả tốt nhất cho mình nhé!

90 từ vựng tiếng Anh về giao thông thường gặp nhất

 1. road / roʊd /: đường
 2. traffic / ˈtræfɪk /: giao thông
 3. vehicle / ˈviːəkl /: phương tiện
 4. roadside / ˈroʊdsaɪd /: lề đường
 5. car hire / kɑːr ˈhaɪər /: thuê xe
 6. ring road / rɪŋ roʊd /: đường vành đai
 7. petrol station / ˈpetrəl ˈsteɪʃn /: trạm bơm xăng
 8. kerb / kɜːrb /: mép vỉa hè
 9. road sign / roʊd saɪn /: biển chỉ đường
 10. pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /: vạch sang đường
 11. turning / ˈtɜːrnɪŋ /: chỗ rẽ, ngã rẽ
 12. fork / fɔːrk /: ngã ba
 13. toll / toʊl /: lệ phí qua đường hay qua cầu
 14. toll road / toʊl roʊd /: đường có thu lệ phí
 15. motorway / ˈmoʊtərweɪ /: xalộ
 16. hard shoulder / hɑːrd ˈʃoʊldər /: vạt đất cạnh xa lộ để dừng xe
 17. dual carriageway / duːəl ˈkærɪdʒweɪ /: xa lộ hai chiều
 18. one-way street / wʌn weɪ striːt /: đường một chiều
 19. T-junction / tiː ˈdʒʌŋkʃn /: ngã ba
 20. roundabout / ˈraʊndəbaʊt /: bùng binh
 21. accident / ˈæksɪdənt /: tai nạn
 22. breathalyser / ˈbreθəlaɪzər /: dụng cụ kiểm tra độ cồn trong hơi thở
 23. traffic warden / ˈtræfɪk ˈwɔːrdn /: nhân viên kiểm soát việc đỗ xe
 24. parking meter / ˈpɑːrkɪŋ ˈmiːtər /: máy tính tiền đỗ xe
 25. car park / kɑːr pɑːrk /: bãi đỗ xe
 26. parking space / ˈpɑːrkɪŋ speɪs /: chỗ đỗ xe
 27. multi-storey car park / ˈmʌlti ˈstɔːri kɑːr pɑːrk /: bãi đỗ xe nhiều tầng
 28. parking ticket / ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt /: vé đỗ xe
 29. driving licence / ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns /: bằng lái xe
 30. reverse gear / rɪˈvɜːrs ɡɪr /: số lùi
 31. learner driver / ˈlɜːrnər ˈdraɪvər /: người tập lái
 32. passenger / ˈpæsɪndʒər /: hành khách
 33. to stall / stɔːl /: làm chết máy
 34. tyre pressure / ˈtaɪər ˈpreʃər /: áp suất lốp
 35. traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: đèn giao thông
 36. speed limit / spiːd ˈlɪmɪt /: giới hạn tốc độ
 37. speeding fine / ˈspiːdɪŋ faɪn /: phạt tốc độ
 38. level crossing / ˈlevl ˈkrɔːsɪŋ /: đoạn đường ray giao đường cái
 39. jump leads / dʒʌmp liːdz /: dây sạc điện
 40. oil / ɔɪl /: dầu
 41. diesel / ˈdiːzl /: dầu diesel
 42. petrol / ˈpetrəl /: xăng
 43. unleaded / ˌʌnˈledɪd /: không chì
 44. petrol pump / ˈpetrəl pʌmp /: bơm xăng
 45. driver / ˈdraɪvər /: tài xế
 46. to drive / draɪv /: lái xe
 47. to change gear / tʃeɪndʒ ɡɪr /: chuyển số
 48. jack / dʒæk /: đòn bẩy
 49. flat tyre / flæt ˈtaɪər /: lốp sịt
 50. puncture / ˈpʌŋktʃər /: thủng xăm
 51. car wash / kɑːr wɔːʃ /: rửa xe ô tô
 52. driving test / ˈdraɪvɪŋ test /: thi bằng lái xe
 53. driving instructor / ˈdraɪvɪŋ ɪnˈstrʌktər /: giáo viên dạy lái xe
 54. driving lesson / ˈdraɪvɪŋ ˈlesn /: buổi học lái xe
 55. traffic jam / ˈtræfɪk dʒæm /: tắc đường
 56. road map / roʊd mæp /: bản đồ đường đi
 57. mechanic / məˈkænɪk /: thợ sửa máy
 58. garage/ ɡəˈrɑːʒ /: gara
 59. second-hand / ˈsekənd hænd /: đồ cũ
 60. bypass / ˈbaɪpɑːs /: đường vòng
 61. services / ˈsɜːrvɪs /: dịch vụ
 62. to swerve / swɜːrv /: ngoặt
 63. signpost / ˈsaɪnpoʊst /: biển báo
 64. to skid / skɪd /: trượt bánh xe
 65. speed / spiːd /: tốc độ
 66. to brake / breɪk /: phanh (động từ)
 67. to accelerate / əkˈseləreɪt /: tăng tốc
 68. to slow down / sloʊ daʊn /: chậm lại
 69. spray / spreɪ /: bụi nước
 70. đường băng giá / ˈaɪsi roʊd /: đường
 71. trạm xe buýt / bʌs steɪʃn /: Bến xe
 72. trạm dừng xe buýt / bʌs stɑːp /:.Trạm xe buýt
 73. trạm xăng / ɡæs steɪʃn /: văn hóa
 74. đường cao tốc / ˈhaɪweɪ /:

76.jeft / ˈdʒʌŋkʃn /: Giao lộ

 1. ngõ / leɪn /: Làn đường
 2. làn đường ô tô / kɑːr leɪn /: Làn xe hơi
 3. làn đường xe máy / ˈmoʊtərsaɪkl leɪn /: Làn xe máy
 4. đường một chiều / wʌn weɪ striːt /: bầu bí
 5. bãi đậu xe / pɑːrkɪŋ lɑːt /: Bãi đậu xe
 6. đường dành cho người đi bộ / pəˈdestriən krɔːsɪŋ /; Lối đi dành cho người đi bộ / ˈkrɔːsw :k /:
 7. đường ray xe lửa / ˈreɪlroʊd træk /: đường ray xe lửa
 8. đường / roʊd` /: diễu hành 2 điểm (2 Điểm, thành, thành)
 9. vỉa hè / ˈsaɪdwɔːk /: đường đường
 10. đường phố
 11. đèn đường / striːt /: thương đường
 12. biển báo đường phố / striːt saɪn /:
 13. đèn giao thông / træfɪk laɪt /: thương giao
 14. đường hầm / ˈtʌnl /: Hầm giao thông

Một trong những thứ khác nhau Chúc bạn có thể học tiếng Anh!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *