Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh nhà hàng khách sạn tiêu biểu


Bạn liệu có đang sở hữu cơ hội được tham gia phỏng vấn tại một vị trí nào đó trong nhà hàng, khách sạn? Nếu có, hãy dành ngay ít phút của bạn để tìm hiểu trước một vài câu hỏi phỏng vấn tiếng anh nhà hàng khách sạn  được sử dụng phổ biến đến đến 90%, được Aroma tổng hợp trong bài viết này. Và dĩ nhiên là có đáp án gợi ý vô cùng hữu dụng kèm theo đấy nhé!

Nhà hàng khách sạn là một trong những lĩnh vực đặc thù bắt buộc bạn phải sử dụng tiếng anh nếu muốn trở thành một nhân viên của ngành. Bởi vì, bạn không thể cung cấp dịch vụ của mình cho các khách hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới chỉ bằng tiếng Việt. Thế nên, đã có rất nhiều trường hợp dù chuyên môn giỏi đến đâu, mà kỹ năng sử dụng tiếng anh không thành thạo, bạn sẽ bị đánh trượt ngay từ vòng phỏng vấn.

cau-hoi-phong-van-tieng-anh-nha-hang-khach-san

Với mức lương hấp dẫn! Wow! Môi trường làm việc năng động! Perfect! Hãy “bỏ túi” ngay các câu trả lời và câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh nhà hàng khách sạn sau đây:

  1. If we hire you, what would be your motto at work?

Answer: I believe that the hotel industry survives on the strength of its customers. Hence, my motto at work would be to provide a friendly atmosphere and ensure maximum customer satisfaction. I will ensure that all my efforts are directed towards this goal.

  • Nếu chúng tôi thuê bạn, thì phương châm làm việc của bạn là gì?

Trả lời: Tôi tin rằng ngành khách sạn tồn tại dựa trên sự hài lòng tổng thể của khách hàng. Do đó, phương châm làm việc của tôi là tạo ra một bầu không khí thân thiện và đảm bảo sự hài lòng tối đa của khách hàng. Tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả sự nỗ lực của tôi hướng tới mục tiêu này.

Which qualities do you boast of that will help you progress in the hotel industry?

Answer: I believe my communication skills are my strength. I have the knack of establishing cordial relations and interacting with customers in a friendly manner. Also, I have good/excellent problem solving skills and a high level of patience. These two characteristics will help me to find solutions to issues quickly and pacify aggrieved customers. Most importantly, my organizational skills will help to ensure that the work gets completed on time and matches to the expected standards.

  • Khả năng nào mà bạn tin rằng có thể giúp bạn phát triển trong lĩnh vực khách sạn?

Trả lời: Tôi tin vào kỹ năng giao tiếp đó là thế mạnh của tôi. Tôi có sở trường thiết lập các mỗi quan hệ gần gũi và tương tác lẫn nhau với các khách hàng một cách thân thiện. Ngoài ra, tôi có kỹ năng giải quyết các vấn đề và mức độ kiên nhẫn cao. Hai đặc điểm đó giúp tôi tìm thấy các giải pháp cho các vấn đề nhanh chóng và giải tỏa khúc mắc của khách hàng. Nhưng quan trọng nhất, đó là kỹ năng tổ chức của tôi giúp đảm bảo công việc hoàn thành đúng hạn và phù hợp với các tiêu chuẩn được mong đợi.

Tell me about your responsibilities at Hotel ABC (name of the previous hotel)

Answer: I worked as a hotel coordinator at Hotel ABC. The hotel is rated 4 star. It boasted of 250 rooms and various amenities. Hence, our hotel experienced a constant rush of guests. As a coordinator, my responsibility was to manage the different departments of the organization and carry out the work projects successfully. My task was to maintain schedules, allocate staff assignments , arrange resources, manage accounts, and ensure customer friendly atmosphere for the guests. The main goal of my work was to ensure that there was no chaos at the hotel or confusion between two members.

  • Hãy nói cho tôi biết về trách nhiệm của bạn tại khách sạn ABC ( tên khách sạn bạn đã từng làm việc trước đây)

Trả lời: Tôi đã làm việc như một nhân viên điều phối khách sạn tại khách sạn ABC. Đó là khách sạn 4 sao, nó bao gồm 250 phòng và rất tiện nghi. Do đó, khách sạn có rất nhiều khách hàng. Với tư cách là một điều phối viên, trách nhiệm của tôi là quản lý các phòng ban khác nhau trong tổ chức và thực hiện các dự án công việc thành công. Nhiệm vụ của tôi là duy trì các kế hoạch, phân bổ nhân viên cho mỗi kế hoạch, sắp xếp nhân lực, quản lý tài khoản, và đảm bảo bầu không khí thân thiện cho khách hàng. Mục tiêu chính trong công việc của tôi là đảm bảo rằng không có sự hỗn loạn tại khách sạn hay nhầm lẫn giữa 2 nhân viên với nhau.

Describe your toughest day at work

Answer: My toughest assignment was on last New Year’s Eve. I had to manage three events at one time, each with 500 guests or more. One was a new year party, second one was a soccer match broadcast and third was a charity event. I had to ensure that all three events began on time and proceeded without hassles. I designated staff members to assignments as per their roles and capacities.

  • Hãy mô tả những ngày khó khăn nhất trong công việc của bạn

Trả lời: Nhiệm vụ khó khăn nhất đó là đêm trước giao thừa. Tôi phải quản lý 3 sự kiện cùng một lúc, mỗi sự kiện có khoảng 500 khách hàng trở lên. Một là bữa tiệc năm mới, hai là trận đấu bóng đá, và ba là một sự kiện từ thiện. Tôi phải đảm bảo rằng tất cả 3 sự kiện đó được bắt đầu đúng thời gian và diễn ra mà không gặp rắc rối nào. Tôi đã chỉ định các nhân viên cho mỗi sự kiện dựa trên vai trò và năng lực của họ.

Những câu hỏi phỏng vấn tiếng anh nhà hàng khách sạn được nêu ra trên đây rất điển hình. Tham khảo các câu trả lời sẽ giúp cho bạn tích lũy kinh nghiệm trước khi đối mặt với nhà tuyển dụng trong vòng phỏng vấn cam go. Đừng quên còn nhiều câu hỏi hấp dẫn như: What would you do if you encounter a medical emergency? ( Bạn sẽ làm gì nếu gặp trường hợp y tế khẩn cấp?) , What would you do if a guest is not happy with the services and is misbehaving with the staff members? ( Bạn sẽ làm gì nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ và cư xử không đúng đắn với nhân viên?)…trong phần tiếp theo nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *