Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài viết sở thích nghe nhạc bằng tiếng anh


Âm nhạc là vitamin của cuộc sống, là thứ không thể thiếu của nhiều người. Chắc hẳn đa phần mọi người đều có sở thích nghe nhạc. Vậy hãy cùng tham khảo viết sở thích bằng tiếng anh này dưới đây nhé:

sở thích tiếng anh

BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH NGHE NHẠC

My hobby I like the most is listening to music. I started listening many kinds of music when I was very little.

Music is something you have everytime whereever you go. For me, music plays an important role. I really need music to concentrate during the time I am doing my homework or any kind of works. Not only that, whenever, whatever i do, the music is always with me. I can say that music is my best buddy. It always keeps me happy and relaxed.

I am very fond of music. When I am free, I often listen to my favorite songs from my phone or an old cassette. Although now you can download the songs easily form the Internet, at weekends, I usually go to music shops to buy good CDs. Of the famous pop singers, I prefer Frank Sinatra, Elvis Presley, Madona and Paul MC Cartney.  They have many songs that I think I can relate too. It can be a happy song or a sad song but there is always a way I can relate to it. I guess that is another reason I love to hear music because I can relate to what is going on in my life.

I just love listening to music so much. It’s like my daily hobby and I don’t know what I would do if music didn’t exist.

Bài dịch:

Sở thích mà tôi thích nhất là nghe nhạc. Tôi bắt đầu nghe nhiều thể loại âm nhạc từ khi tôi còn rất nhỏ.

Âm nhạc là một thứ gì đó bạn luôn có cho dù bạn đi đến bất cứ đâu.  Đối với tôi, âm nhạc đóng một vai trò quan trọng. Tôi thực sự cần âm nhạc để tập trung trong lúc tôi đang làm bài tập về nhà hay bất kỳ việc gì. Không chỉ vậy, bất cứ khi nào, bất cứ điều gì tôi làm, âm nhạc luôn luôn ở bên cạnh tôi. Tôi có thể nói rằng âm nhạc là người bạn tốt nhất của tôi. Nó luôn luôn giữ cho tôi hạnh phúc và thoải mái.

Tôi rất thích âm nhạc. Khi tôi rảnh, tôi thường nghe các bài hát yêu thích của mình trong điện thoại hoặc bằng một cái máy cassette cũ. Mặc dù bây giờ bạn có thể tải các bài hát dễ dàng từ Internet, vào cuối tuần, tôi thường đi đến các cửa hàng âm nhạc để tìm mua những đĩa CD tốt. Trong số các ca sĩ nhạc pop nổi tiếng, tôi thích Frank Sinatra, Elvis Presley, Madona và Paul MC Cartney. Họ có nhiều bài hát mà tôi nghĩ rằng tôi có thể liên hệ với mình. Nó có thể là một bài hát vui vẻ hay một bài hát buồn nhưng luôn luôn, bằng một cách nào tôi có thể liên quan đến nó. Tôi đoán rằng một trong những lý do tôi thích nghe âm nhạc đó là vì tôi có thể liên tưởng đến những gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi.

Tôi chỉ là thích nghe nhạc rất nhiều. Nó giống như một thói quen hàng ngày của tôi và tôi không biết mình sẽ ra sao nếu âm nhạc không tồn tại.

Mỗi người có cách cảm thụ âm nhạc khác nhau, vì thế viết sở thích bằng tiếng anh cũng khác nhau. Bạn có thể tham khảo những mẫu câu trong bài trên, nhưng đừng quá cứng nhắc mà hãy biết biến nó thành của mình nhé!

Nội dung khác liên quan:

>> HỌC TIẾNG ANH QUA CÁC BÀI VIẾT VỀ BỘ PHIM SỞ THÍCH BẰNG TIẾNG ANH
>> NHỮNG CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY GẶP TRONG BÀI VĂN VỀ SỞ THÍCH

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *