Trong thời đại hiện nay, khi nhu cầu giao tiếp, kết nối ngày càng được mở rộng ra bên ngoài biên giới các quốc gia, không chỉ giao