Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tình huống: Gặp gỡ đối tác – tiếng Anh trong công sở


Gặp gỡ đối tác là công việc thường xuyên của những người kinh doanh, đặc biệt là đảm nhận vị trí đối nội – đối ngoại, marketing trong công ty. Do đó, tham khảo một số mẫu câu tiếng Anh trong tình huống: gặp gỡ đối tác – tiếng Anh trong công sở tại bài viết này góp phần giúp bạn giao tiếp tốt hơn trong tình huống này.

tiếng Anh trong công sở

Mẫu câu tiếng Anh trong công sở – tình huống gặp gỡ đối tác

  1. Good morning! Nice to meet you. (Xin chào! Rất vui được gặp anh.)
  2. Glad to meet you. (Rất vui được gặp anh.)
  3. I’m pleasured to meet you. (Hân hạnh được gặp anh.)
  4. I’m honored to meet you. (Hân hạnh được gặp anh.)
  5. Excuse me, are you Mr.Daniel? (Xin lỗi, anh có phải là Daniel không?)
  6. Do you have an appointment with her? (Anh có cuộc hẹn với cô ấy không?)
  7. It was nice of me to come and meet me. (Anh thật tốt dụng khi đã đến gặp tôi.)
  8. I’m looking forward to meeting you. (Tôi mong chờ để được gặp anh.)
  9. Today I’m going to discuss with you some problems. (Hôm nay tôi dự định thảo luận với anh một vài vấn đề.)
  10. Thank you for listening. (Cảm ơn anh vì đã lắng nghe.)

Hội thoại tiếng Anh trong công sở tình huống gặp gỡ khách hàng

Hãy cùng tham khảo một đoạn hội thoại mẫu trong tình huống trên này nhé:

– A:Good morning! I’m honored to meet you. (Xin chào! Tôi rất hân hạnh được gặp cô.)

– B:Good morning! Thank you for coming. (Xin chào! Cảm ơn anh đã tới.)

– A: I’m glad to introduce that my name is David. I’m director of X company. Here is my card visit (Tôi rất vui khi được giới thiệu tên tôi là David. Tôi là giám đốc công ty X. Đây là card của tôi.)

– B: Yes. And, I’m Giang. I’m manager of Sales Department of Y company. Please see my card visit. Arccoding to email, I want to dicuss some problem on your demand of our service. (Vâng. Tôi là Giang. Tôi là quản lý của Phòng kinh doanh công ty Y. Vui lòng tham khảo card của tôi. Theo như email, tôi muốn thảo luận vài vấn đề về nhu cầu của công ty anh đối với dịch vụ của chúng tôi.)

– A: Certainly. For now, our company has demand for your service. We need the big amount of the workers to work at our construction project in Malaysia. (Chắc chắn rồi. Hiện tại,công ty chúng tôi đang có nhu cầu đối với dịch vụ của công ty cô. Chúng tôi cần số lượng lớn công nhân làm việc tại dự án xây dựng ở Malaysia.)

– B: How many workers do you need? (Bên anh cần bao nhiêu lao động?)

– A: 500 wokers. Besides, we are planning 3 new projects in Algeria, Qatar and Saudi Arabia in the field of construction. So, we look forward to coopetare with your company in long – term. (500 công nhân. Ngoài ra, chúng tôi đang kế hoạch 3 dự án mới ở Algeria, Qatar và Ả rập Xê út trong lĩnh vực xây dựng.Vì vậy, chúng tôi mong chờ được hợp tác với quý công ty lâu dài.)

– B: Thank you! As your requirements in email, we can meet your demand. So, today I want to discuss to you about the contract. (Cảm ơn anh! Như yêu cầu trong email, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của anh. Vì vậy, ngày hôm nay tôi muốn thảo luận với anh về hợp đồng.)

– A: Here is our contract. Please see it. If you have any problems, do not hesistate to discuss with me. ( Đây là hợp đồng của chúng tôi. Vui lòng xem nó. Nếu cô có bất cứ vấn đề gì, đừng ngần ngại thảo luận với tôi.)

– B: OK.I will carefully consider this contract and feedback as soon as possible. (OK. Tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng hợp đồng này và phản hồi lại ngay khi có thể.)

– A: No problem. I am willing to get your feedback. ( Không vấn đề gì. Tôi sẵn lòng để nhận phản hồi của cô.)

– B: Thank you! If you don’t mind, would you like to have lunch with me? ( Cảm ơn anh. Nếu anh không phiền, anh có muốn đi ăn trưa với tôi không?)

– A: Yes. Do you like to enjoy Japanese food? I know a Japanese restaurant near here. ( Vâng. Cô có thích đồ Nhật không? Tôi biết một nhà hàng gần đây.)

– B: Is that Kimono restaurant? (Đó có phải là nhà hàng Kimono không?)

– A: Exactly. No.52, Ly Thuong Kiet street (Chính xác. Số 52 Lý Thường Kiệt)

– B: Yes. Let’s go. ( Vâng. Chúng ta đi thôi.)

– A:OK.Please go first. ( OK. Mời cô.)

– B: Thank you! ( Cảm ơn anh!)

Nếu bạn là người thường xuyên gặp gỡ đối tác kinh doanh thì các mẫu câu trong tình huống gặp gỡ đối tác – tieng anh trong cong so sẽ rất hữu ích để bạn có thể giao tiếp tốt tại văn phòng. Từ đó, bạn sẽ tạo thiện cảm tốt và sự tin cậy lẫn nhau trong kinh doanh với đối tác. AROMA – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM chúc bạn học tiếng Anh giao tiếp công sở thành công!

Xem thêm:


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *