Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Chiến lược ghi điểm cao khi học TOEIC online


Giờ đây chương trình học tập TOEIC online của Global Education tại www.globaledu.com.vn/TOEIC đã là địa chỉ học tập tin cậy của hàng chục ngàn học học viên và nhóm giảng viên online cũng nhận được nhiều đề nghị hỗ trợ học tập để ghi điểm cao.

 

 
Để tiện học tập, ôn luyện và theo dõi kết quả học tập nhóm chuyên gia biên soạn đã chia chương trình học tập theo các trình độ và đối tượng khác nhau, học viên nên tuân thủ theo thứ tự từng nội dung phù hợp để bắt đầu khóa học online được hiệu quả.

Phần học tập:

Phần này được chia theo cấp độ dễ – khó, bao gồm 90 bài học và 9 bài kiểm tra, trong đó:

Dành cho trình độ Pre-intermediate (điểm từ 320-450/990 điểm): 30 bài học và 03 bài kiểm tra định kì (tương đương 40 giờ học).
Dành cho trình độ Intermediate (điểm từ 460-560/990 điểm): 30 bài học và 03 bài kiểm tra định kì (tương đương 45 giờ học).
Dành cho trình độ Advanced (điểm từ 570-760/990 điểm): 30 bài học và 03 bài kiểm tra định kì (tương đương 45 giờ học).
Phần ôn luyện chung:

Phần này được biên tập, biên soạn giúp học viên thực hành từng kĩ năng chuyên biệt, trong đó:

Ngữ pháp TOEIC thực hành (TOEIC Grammar & Structures);
Luyện từ vựng theo chủ điểm (TOEIC Glossary);
Thực hành 6 kĩ năng làm bài thi TOEIC (Build your skills);
Bài thi thực hành (Practice Tests);
Bài thi mẫu (Model Tests);
Để lựa chọn được khóa học và nội dung học tập phù hợp, học viên chỉ cần đăng kí kiểm tra bài thi đầu vào miễn phí (Test your TOEIC), ngay sau khi hoàn thành bài thi hệ thống sẽ báo điểm trực tiếp và gửi vào email điểm thi và trình độ học tập tương ứng.
Tham khảo một số kinh nghiệm học online hiệu quả

Nên dành tối thiểu 25 phút học tập liên tục/ mỗi lần đăng nhập và 04 giờ học/tuần.
Thường xuyên theo dõi kết quả thống kê để điều chỉnh kế hoạch học tập.
Đề ra yêu cầu, mục tiêu cụ thể khi học tập: ví dụ số từ mới/cấu trúc học được; cải thiện từng kĩ năng làm bài thi; số điểm tiến bộ sau 1 tháng học tập;
Không nên nghe, xem các nội dung khác không liên quan hoặc hỗ trợ bài học;
Chỉ xem đáp án khi thấy thực sự cần thiết


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *