Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

A sailor

A: What do you do?
B: I’m a sailor
A: Have you ever worked on a submarine?
B: No. I can’t sleep with the windows closed.

————————————————————–

A: Anh làm nghề gì thế?
B: Tôi là thủy thủ
A: Anh đã bao giờ làm việc trên tàu ngầm chưa?
B: Chưa. Tôi không thể ngủ được khi cửa sổ đóng.”

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *