Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

A sailor


A: What do you do?
B: I’m a sailor
A: Have you ever worked on a submarine?
B: No. I can’t sleep with the windows closed.

————————————————————–

A: Anh làm nghề gì thế?
B: Tôi là thủy thủ
A: Anh đã bao giờ làm việc trên tàu ngầm chưa?
B: Chưa. Tôi không thể ngủ được khi cửa sổ đóng.”


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ KIỂM TRA MIỄN PHÍ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *