Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh chủ đề thích chạy bộ


Một cách luyện viết tiếng Anh mang lại hiểu quả cao đó là viết về sở thích của bạn. Bởi khi đó việc viết một bài luận sẽ không còn là cực hình vì bạn được viết về những gì bạn yêu thích, đồng thời bạn cũng đã có sẵn vốn kiến thức về lĩnh vực mà mình yêu thích này. Trong bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn các bài luận tiếng Anh theo chủ đề thích chạy bộ nhé.

bai luan tieng anh ve so thich chay bo

Jogging is fast becoming a regular exercise routine found in most neighborhoods. Doctors and nutritionists advise their patients to jog, for jogging brings many benefits. It increases stamina and helps us to keep fit and healthy. But for me, jogging is also a fun activity that gives me great pleasure. I enjoy breathing in the fresh air of the early morning, listening to the songs of the birds and seeing the beauty of nature through the first rays of the sun.

Chạy bộ nhanh chóng trở thành một thói quen tập thể dục thường xuyên được tìm thấy ở hầu hết các khu vực. Các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng khuyên bệnh nhân của họ phải chạy bộ, vì chạy bộ mang lại nhiều lợi ích. Nó làm tăng sức chịu đựng và giúp chúng ta giữ được sức khoẻ và khỏe mạnh. Nhưng đối với tôi, chạy bộ cũng là một hoạt động vui vẻ khiến tôi rất vui. Tôi thích hít thở không khí trong lành vào buổi sáng sớm, nghe tiếng hót của các loài chim và ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên qua những tia sáng đầu tiên của mặt trời.

I began jogging when I was twelve years old. My elder brother asked me if I wanted to join him for a jog around the neighborhood and I agreed. We jogged for about fifteen or twenty minutes. At the end of the run, I was panting and felt very tired.

Tôi bắt đầu chạy bộ khi tôi mười hai tuổi. Anh trai tôi hỏi tôi có muốn tôi tham gia cùng anh ấy để chạy bộ quanh khu phố và tôi đã đồng ý. Chúng tôi chạy bộ khoảng mười lăm hay hai mươi phút. Khi kết thúc cuộc chạy, tôi thở hổn hển và cảm thấy rất mệt mỏi.

Bài luận tiếng Anh chủ đề thích chạy bộ

The next day, my brother asked me out for a jog again. I was somewhat reluctant to join him the second time. My brother sensing my thoughts assured me that it would get easier day after day and that I eventually I would enjoy jogging.

Ngày hôm sau, anh tôi lại rủ tôi đi chạy bộ. Tôi đã hơi miễn cưỡng tham gia với anh ấy lần thứ hai. Anh trai của tôi cảm nhận được những suy nghĩ của tôi nên đã hứa với tôi rằng ngày qua ngày sẽ dễ dàng hơn và tôi cuối cùng cũng thích chạy bộ.

 

Needless to say, I went for a jog for the second time, and then a third and from then on there was no quitting. I fell in love with this activity. Gradually we increased the distance we jogged. First we started with one kilometer, then increased it to one and a half. Little by little, we increased the distance as our stamina improved. Now, we jog five kilometers daily!

Không cần phải nói, tôi đã chạy bộ lần thứ hai, và sau đó lần thứ ba và từ đó không hề từ bỏ. Tôi đã yêu hoạt động này. Dần dần chúng tôi tăng quãng đường chúng tôi chạy bộ. Đầu tiên chúng ta bắt đầu với một cây số, sau đó tăng nó lên một rưỡi. Từng chút một, chúng tôi tăng quãng đường khi sức chịu đựng của chúng tôi được cải thiện. Bây giờ, chúng ta chạy bộ 5 giờ mỗi ngày!

Trên đây là bài luận tiếng Anh chủ đề về sở thích chạy bộ, các bạn có viết được như vậy không? Hãy chia sẻ sở thích của mình bằng tiếng Anh với GEO nhé.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *