Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Creative Imagination


A well-known Royal Academician who noticed a drawing of a fish by a pavement-artist asked the man what sort of fish it was supposed to be.

“”A shark, sir !””

“”But you’ve never seen a shark,”” said the R.A

“”That’s true, sir””, the man agreed : “”but then, don’t some of those Academy chaps paints angels ?””

———————————————————————-

♥ Óc tưởng tượng sáng tạo

Một viên sĩ Hàn Lâm trông thấy một bức phác họa hình con cá của một họa sĩ vỉa hè bèn hỏi : –

Theo anh thì đây là loại cá gì ?

– Cá mập đấy, thưa ngài.

– Nhưng anh đã thấy cá mập bao giờ đâu? – viện sĩ hỏi.

– Ðúng vậy, – chàng họa sĩ đồng ý, – nhưng thưa ngài, thế sao có mấy thằng cha ở Viện Hàn Lâm lại vẽ cả thiên thần được đấy ạ ?

♥ Vocabulary:

1. well-known: nổi tiếng
2. Pavement = sidewalk: vỉa hè
3. Be supposed to be doing something: expect to do something.
4. Creative[kriˈeɪtɪv]: sáng tạo
5. Imagination[ɪˌmædʒɪˈneɪʃ(ə)n]: Sự tưởng tượng.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *