Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Fighting

Roger’s face was very red because he had been running up the street as fast as he could. As he came into the house his mother asked:
– Why are you running?
– I was trying to stop a fight.
– Who was fighting?
– Me and the big boy who has just moved into the house at the bottom of the street!

————————————————————————————–

Mặt Roger đỏ gay vì nó vừa chạy thục mạng trên phố. Vừa vào được nhà thì đã bị mẹ hỏi:
– Sao con lại chạy?
– Con cố dừng một trận đánh nhau lại.
– Ai đánh ?
– Con, với thằng bé to béo vừa mới dọn đến ngôi nhà ở cuối phố!

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *