Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Grandmother’s Birthday


– It was my grandmother’s birthday yesterday.
– Is she old?
– Well, by the time we lit the last candle on her birthday cake, the first one
had gone out!

————————————————————————————–

– Hôm qua là sinh nhật bà mình.
– Bà cậu thọ bao nhiêu tuổi rồi?
– À, mình không chắc. Chỉ biết là khi thắp đến ngọn nến cuối cùng trên bánh
sinh nhật của bà, thì ngọn đầu tiên cháy hết rồi.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *