Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Học tiếng Anh qua truyện cười


“Truyện 1: It’s no good talking to me

A young man was standing on a bus. He was chewing gum. An old man was sitting opposite him. After five minutes, the old man shouted at him:

“”It’s no good talking to me. I’m deaf””.

—————————————————————

Một cậu thanh niên đứng trên xe buýt. Anh ta đang nhai kẹo cao su. Một ông già ngồi đối diện với anh ta. Năm phút sau, ông già hét lớn:

“”Nói chuyện với tôi chả ích gì đâu. Tôi bị điếc””.

Truyện 2: An unusual birthday gift

Mr.Goldsmith was shopping in an expensive London store. He was talking to a young male shop assistant.

“”I want something unusual to give my beautiful eighteen-year-old daughter for her birthday””.

The young man thought for a second, then said: “”Here’s my phone number, sir!””

————————————————————-

Ông Goldsmith đi mua sắm tại một cửa hàng đắt tiền tại London. Ông ta đang nói chuyện với một cậu nhân viên bán hàng trẻ.

“”Tôi muốn một cái gì đó thật khác biệt cho cô con gái 18 tuổi xinh đẹp của tôi trong ngày sinh nhật””.

Cậu thanh niên suy nghĩ một lát rồi nói: “”Đây là số điện thoại của tôi, thưa ông.”””


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *