Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

“I’ve been ill “


Dr Findlay was passing one of his patients on the street.
Dr: Hello, Mrs. Merton. You haven’t visited me for ages.
Mrs. Merton: I know, doctor. I’ve been ill.

————————————————————–

Bác sĩ Findlay đi ngang qua một trong số những bệnh nhân của ông ở trên phố.
Bác sĩ: xin chào bà Merton. Khá lâu rồi không thấy bà đến gặp tôi đấy nhỉ!
Bà Merton: Tôi biết, bác sĩ. Tôi vừa bị ốm. “

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *