Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

“I’ve been ill “Dr Findlay was passing one of his patients on the street.
Dr: Hello, Mrs. Merton. You haven’t visited me for ages.
Mrs. Merton: I know, doctor. I’ve been ill.

————————————————————–

Bác sĩ Findlay đi ngang qua một trong số những bệnh nhân của ông ở trên phố.
Bác sĩ: xin chào bà Merton. Khá lâu rồi không thấy bà đến gặp tôi đấy nhỉ!
Bà Merton: Tôi biết, bác sĩ. Tôi vừa bị ốm. “


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *