Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Japanese Radio


– I am going to buy one of those small Japanese radios.
– But how will you understand what they are saying?

————————————————————————————–

– Tôi định mua một trong mấy cái đài Nhật nho nhỏ kia.
– Thế làm sao mà cậu hiểu được họ nói những gì?


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *