Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Mom broke a leg

Casey: Mom broke a leg. Now dad can’t work.

John: You mean your father is looking after your mom?

Casey: No, mom broke dad’s leg.

————————————————————–

Casey: Mẹ đã làm gãy 1 cái chân. Bố không thể làm việc được.

John: Ý cậu là bố cậu đang phải chăm sóc mẹ cậu à?

Casey: Không, mẹ làm gãy một chân của bố.”

[fc id=1][/fc]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *