Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Stubborn Tortoise


————————————————————–
– A man was walking along a road kicking a tortoise.
– Why are you kicking this poor defenseless tortoise? asked a policeman.
– Because it’s been following me around all day and it just won’t go away.

————————————————————————————–
– Một người đàn ông đang đi trên đường vung chân đá một con rùa.
– Cảnh sát: “Sao ông nỡ đá con rùa tội nghiệp không hề có khả năng phòng vệ này hả?”
– Vì nó lẽo đẽo theo tôi cả ngày rồi và không chịu bỏ đi.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *