Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Thành ngữ sử dụng dạng câu so sánh

Có rất nhiều thành ngữ (idioms) sử dụng “as … as …” như cấu trúc chính.

Những thành ngữ này hoạt động như một sự so sánh và chúng thường mang ý nghĩa nhấn mạnh.

1. Những thành ngữ diễn đạt tính cách và ứng xử:

As thick as two short planks – very stupid, not at all clever: rất khờ khạo, không thông minh một tí nào. Planks: những lốc gỗ, được dùng trong việc xây nhà.

As stubborn as a mule – rất khó bảo, bướng bỉnh. Mule: một động vật gần giống như con lừa.

As good as gold – rất biết nghe lời, thường được sử dụng với trẻ con.

As timid as a mouse – rất nhút nhát và ít nói.

2. Những thành ngữ diễn đạt hình thức bên ngoài:

As strong as a horse – rất khỏe.

As strong as an ox – rất khỏe. Ox: một động vật rất khỏe gần giống như con bò.

As pretty as a picture – rất đẹp, rất quyến rũ.

As blind as a bat – thị lực rất kém, không thể nhìn thấy. Bat: động vật bay vào ban đêm và không sử dụng mắt để nhìn mà sử dụng thính giác (con dơi).

As white as a sheet – rất nhợt nhạt or mặt trắng bệch vì bạn có bệnh hoặc sợ hãi. Tấm ra trải gường (sheets on beds) thường có màu trắng.

As light as a feather – không nặng, có trọng lượng rất nhẹ.

3. Những thành ngữ diễn đạt tình trạng của sự vật:

As right as rain – vẫn còn trong tình trạng tốt và bình thường.

As good as new – trong tình trạng rất tốt.

As safe as houses – rất an toàn, bảo mật và chắc chắn.

As sound as a bell – trong tình trạng vật lý rất tốt, ví dụ: máy động cơ. Chuông phải ở trong tình trạng tốt để có được tiếng chuông vang tố

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *