tiếng anh cho người đi làm
Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Thành ngữ sử dụng dạng câu so sánh

Có rất nhiều thành ngữ (idioms) sử dụng “as … as …” như cấu trúc chính.

Những thành ngữ này hoạt động như một sự so sánh và chúng thường mang ý nghĩa nhấn mạnh.

1. Những thành ngữ diễn đạt tính cách và ứng xử:

As thick as two short planks – very stupid, not at all clever: rất khờ khạo, không thông minh một tí nào. Planks: những lốc gỗ, được dùng trong việc xây nhà.

As stubborn as a mule – rất khó bảo, bướng bỉnh. Mule: một động vật gần giống như con lừa.

As good as gold – rất biết nghe lời, thường được sử dụng với trẻ con.

As timid as a mouse – rất nhút nhát và ít nói.

2. Những thành ngữ diễn đạt hình thức bên ngoài:

As strong as a horse – rất khỏe.

As strong as an ox – rất khỏe. Ox: một động vật rất khỏe gần giống như con bò.

As pretty as a picture – rất đẹp, rất quyến rũ.

As blind as a bat – thị lực rất kém, không thể nhìn thấy. Bat: động vật bay vào ban đêm và không sử dụng mắt để nhìn mà sử dụng thính giác (con dơi).

As white as a sheet – rất nhợt nhạt or mặt trắng bệch vì bạn có bệnh hoặc sợ hãi. Tấm ra trải gường (sheets on beds) thường có màu trắng.

As light as a feather – không nặng, có trọng lượng rất nhẹ.

3. Những thành ngữ diễn đạt tình trạng của sự vật:

As right as rain – vẫn còn trong tình trạng tốt và bình thường.

As good as new – trong tình trạng rất tốt.

As safe as houses – rất an toàn, bảo mật và chắc chắn.

As sound as a bell – trong tình trạng vật lý rất tốt, ví dụ: máy động cơ. Chuông phải ở trong tình trạng tốt để có được tiếng chuông vang tố

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *