Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Waiter


– Waiter, there’s only one piece of meat on my plate.
– Just wait a minute, sir, and I will cut it in two.

– Ê bồi bàn, trên đĩa tôi sao có mỗi một miếng thịt thế hả?
– Phiền ngài đợi chút, tôi sẽ cắt nó làm đôi ngay.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *