Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

How old are you?

– How old are you now, Billy?
– Seven.
– And what are you going do when you are big like your mother?
– Stop eating chocolate!

– Cháu mấy tuổi rồi Billy?
– Dạ, bảy.
– Khi lớn bằng mẹ cháu thì cháu muốn làm gì?
– Dừng ăn sô cô la ngay”

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *