Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh về nghề bác sỹ


Bạn đã bao giờ mơ ước trở thành một bác sỹ chưa? Tôi đã từng mơ ước điều đó nhưng nó đã không trở thành sự thực. Tuy nhiên, thông qua bài luận tiếng anh về nghề bác sỹ tôi muốn chia sẻ với các bạn về giấc mơ đẹp đẽ đó.

bai-luan-tieng-anh-nghe-bac-si

MY DREAM IS BECOMING A DOCTOR

When I am a child, I have a beautiful dream that I will become a doctor in the future. In fact, I can not implement this dream but I have never regret about this. Therefore, I am writing an essay with the subject “ My dream is becoming a doctor” to express my thinking about the profession of doctors.

The human life on the earth is full of pleasures and sorrows, ups and downs, strength and weakness and health and illness like day and night these happenings are inherent in everyone’s life cycle. But it is silver lining that there are noble people who work all their lives to mitigate the sufferings of the others. Among them, the profession of doctors is perhaps most respected for service to the society.

A doctor dedicates his life to the service of the patients. He or she relieves the sufferings and pain of mankind. He cures them from disease and illness. He strives to make the life of others better and healthier.

The doctor works to prevent spread of the epidemics. Every now and then dangerous diseases grab the humanity. It is the doctor who finds the cure. Sometimes it may take years of painstaking work and research to find the cure, but ultimately the success is achieved.

As a result we find that the fields of medicine and surgery have advanced beyond imagination. A damaged organ can be transplanted, in today’s medically advanced world.

A doctor’s life is hard. Often, he has to visit the patient at off hours foregoing his rest, sleep and even food. Sometimes the doctor has to work throughout the day and night attending to serious patients or victims of war, epidemic or major accident. He has to always treat his patients with a smile and cheer. He motivates and encourages sick person. He is a source of hope and strength. Even in distress his duty is first towards his patient. Always remembering the famous Hippocratic oath, he pledges his life in alleviating the sufferings of the patients.

India has a long tradition of service to the mankind. It is ingrained in its culture and all the religions.

As a result, Indian doctors are well known for their charitable attitude, dedication, hard work and personal touch. They are in great demand all over the world. Many Indian doctors are working in famous hospitals abroad.

India is a country having one of the largest reservoir of doctors. It has about 300 medical colleges, which produce about 30,000 doctors every year. They work all over the country in the cities and villages, in large hospitals or their own clinics. In recent years there has been a great leap forward in the modernisation of our hospitals with latest equipments. This has facilitated the doctors to undertake complicated operations and treat critically ill patients with success.

Besides allopathic systems of medicines, there are doctors who practice Ayurvedic, Unani and Homeopathic system of medicine. Innovative practices of treatment, like the Chinese acupuncture and acupressure, yoga, Nature cure etc. have also gained popularity in the country.

The doctors practicing traditional systems are locally available and often called ‘barefoot doctors’. There is a revived interest in these systems of treatment and many allopathic doctors combine their treatment with traditional methods like yoga, nature cure and Ayurveda. The whole purpose is to serve the mankind and remove the pain and sufferings of patients. In this respect, the society is indebted to the profession of doctors.

TỪ VỰNG

 1. Mitigate /ˈmɪt.ɪ.ɡeɪt/:giảm nhẹ,làm dịu bớt
 2. Suffering /’sΛfәriŋ/: sự đau đớn, khổ sở
 3. Perhaps /pəˈhæps/: có thể, có lẽ
 4. Relieve /rɪˈliːv/: làm an tâm,an lòng ( relieve sb for sth)
 5. Mankind /mænˈkaɪnd/: loài người, nhân loại = human race
 6. Medicine /ˈmed.ɪ.sən/: y học, thuốc chữa bệnh
 7. Transplant /trænˈsplɑːnt/: cấy, ghép
 8. Epidemic /ˌep.ɪˈdem.ɪk/
 9. Oath /əʊθ/:lời thề,lời hứa
 10. Clinic /ˈklɪn.ɪk/: phòng khám
 11. Modernisation /ˌmɒdənaɪˈzeɪʃən/: sự hiện đại hóa, sự đổi mới
 12. Treat /triːt/: điều trị, chữa bệnh
 13. Acupuncture /ˈæk.jə.pʌŋk.tʃər/: châm cứu
 14. Acupressure /ˈæk.jə.preʃ.ər/: bấm huyệt
 15. Indebted /ɪnˈdet.ɪd/: mắc nợ

BÀI DỊCH

ƯỚC MƠ CỦA TÔI LÀ TRỞ THÀNH BÁC SỸ

Khi tôi còn nhỏ, tôi có một giấc mơ rất đẹp là trở thành một bác sỹ trong tương lai nhưng sự thật là tôi đã không thể thực hiện được, nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc về điều đó. Vì vậy,tôi viết một bài luận với chủ đề “ Ước mơ của tôi là trở thành bác sỹ” để bày tỏ những suy nghĩ của mình về nghề nghiệp này.

Cuộc sống của con người trên trái đất có đầy đủ những cung bậc, vui sướng và buồn bã,lúc lên và lúc xuống, lúc khỏe mạnh và lúc ốm yếu. Sức khỏe, bệnh tật giống như ngày và đêm, chúng cứ diễn ra và được gắn liền với vòng tròn cuộc đời của mọi người. Nhưng đó chỉ là những lý lẽ hùng biện rằng sẽ có những người cống hiến cả cuộc đời mình để giảm thiểu sự đau khổ cho người khác. Trong số đó, nghề bác sỹ có lẽ được tôn trọng nhất trong lĩnh vực dịch vụ cho xã hội.

Người bác sỹ đã cống hiến cả cuộc đời mình để chăm sóc bệnh nhân, giảm thiểu những nổi đau cho nhân loại. Họ cứu chữa mọi người thoát khỏi bệnh tật, đau ốm. Họ cố gắng để đem lại cuộc sống tốt hơn và khỏe mạnh hơn cho mọi người.

Bác sỹ làm việc để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch trong hiện tại cũng như những nguy hiểm đe dọa con người trong tương lai bằng cách tìm ra phương pháp cứu chữa. Đôi khi phải mất hàng năm miệt mài làm việc, nghiên cứu để tìm ra phương thức cứu chữa nhưng cuối cùng cũng thành công.

Kết quả là chúng ta có thể nhìn thấy lĩnh vực y tế và phẩu thuật đã tiến bộ ngoài sức tưởng tượng. Một bộ phận cơ thể hư hỏng có thể cấy ghép trong lĩnh vực y tế ngày càng tiên tiến hiện nay.

Cuộc sống của một bác sỹ rất khó khăn. Thường thì bác sỹ đến thăm bệnh nhân sau giờ làm việc, đó là thời gian riêng dành cho việc nghỉ ngơi, ngủ hay ăn uống. Đôi khi, bác sỹ làm việc xuyên ngày đêm để chăm lo cho những bệnh nhân nghiêm trọng hoặc những nạn nhân của chiến tranh, bệnh dịch hoặc là những rủi ro chuyên môn. Nhưng bác sỹ luôn luôn đối xử với bệnh nhân của họ bằng nụ cười niềm nở, sự động viên và khuyến khích. Bác sỹ là nguồn hy vọng và sức mạnh ngay cả trong tình trạng kiệt sức, họ cũng luôn hướng về phía những người bệnh. Luôn luôn ghi nhớ lời thề nổi tiếng của Hippocratic, những người bác sỹ cam kết bằng chính cuộc đời của họ nhằm giảm thiểu nổi đau cho tất cả những người bệnh.

Ấn độ là đất nước có truyền thống lâu đời trong dịch vụ chăm sóc con người. Nó đã ăn sâu trong văn hóa và tôn giáo của họ.

Kết quả cho thấy rằng, các bác sỹ Ấn độ được biết đến với thái độ thân thiện, tận tâm, chăm chỉ và gần gũi. Họ là những bác sỹ tuyệt vời rất cần trên toàn thế giới. Nhiều bác sỹ Ấn độ đang làm việc tại các bệnh viện lớn trên thế giới.

Ấn độ là quốc gia có số lượng lớn các bác sỹ, khoảng 300 trường đại học y,là nơi đào tạo khoảng 30.000 bác sỹ mỗi năm. Họ làm việc trên tất cả các nước, tại các thành phố và làng mạc,ở những bệnh viện lớn hoặc tại phòng khám của họ. Những năm gần đây,Ấn độ đã có một bước nhảy vọt lớn trong việc hiện đại hóa các bệnh viện cũng như trang bị những thiết bị hiện đại nhất. Điều này đã tạo điều kiện cho họ có thể hoàn thành và chữa trị những ca bệnh phức tạp.

Bên cạnh đó, các bác sỹ đã thực hiện các hệ thống phương pháp điều trị như Ayurvedic,Unani và Homeopathich, sử dụng các phương pháp điều trị có tính chất đổi mới như thuật châm cứu, bấm huyệt, yoga, chữa bệnh bằng phương pháp tự nhiên,…của Trung Quốc. Ngoài ra, những phương pháp đó cũng đã trở nên phổ biến trong cả nước.

Những bác sỹ thực hành các hệ thống truyền thống sẵn có tại địa phương và thường được gọi là “barefoot doctor”. Nhiều bác sỹ kết hợp giữa các phương pháp điều trị hiện đại với các phương pháp điều trị truyền thống như yoga, chữa bệnh bằng phương pháp tự nhiên và Ayurveda. Tất cả mục đích đó là phục vụ con người, xóa bỏ nổi đau của bệnh nhân. Trong khía cạnh này, xã hội dường như mắc nợ với nghề bác sỹ.

Đó là bai luan tieng anh ve nghe bac sy của tôi,còn bạn thì sao? Nếu có ước mơ, hãy mạnh dạn chia sẻ cùng Aroma bằng những bài luận tiếng anh thú vị, không những thể hiện quan điểm nghề nghiệp của bản thân mà còn giúp bạn trau dồi vốn tiếng anh của mình.

Có thể tìm hiểu thêm:

>> Sở thích bằng tiếng Anh


One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *