Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Các câu hỏi phỏng vấn IT bằng tiếng anh thông dụng nhất


Đối với ngành công nghệ thông tin, để phỏng vấn vào các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài, ngoài những câu hỏi liên quan đến bản thân, bạn sẽ được hỏi những câu hỏi tập trung nhiều hơn vào kỹ thuật, kỹ năng, cụ thể hơn về giáo dục, chứng chỉ, ngôn ngữ và công cụ mà bạn có hay thường xuyên sử dụng trong chuyên môn.

phong-van-it-tieng-anh

Hôm nay chúng tôi đưa ra các câu hỏi phỏng vấn IT băng tiếng anh để giúp các bạn có thể dành thơi gian chuẩn bị câu trả lơi và phản ứng thích hợp dựa trên vị trí công việc và trình độ chuyên môn mà bạn có thể đáp ứng

 

 • What interests you about this position? —- Tại sao bạn lại hứng thú với vị trí này?
 • What are your technical certifications? — Bạn có những chứng chỉ ký thuật nào?
 • What do you do to maintain your technical certifications? —- Bạn làm thế nao để duy trì sự hiệu lực của các chứng chỉ của bạn.
 • What automated-build tools or processes have you used? —- Công cụ tự động nào ma bạn thường hay sử dụng khi lam việc.
 • What development tools have you used? — Các công cụ phát triển nao mà bạn hay sử dụng?
 • What languages have you programmed in? — Bạn thương lập trinh bằng ngôn ngữ nào?
 • What source control tools have you used? — Nguồn công cụ điều khiển nào ma bạn hay sử dụng?
 • What technical websites do you follow? — Bạn thường theo dõi các website nào?
 • How do you handle multiple deadlines? — Bạn lam thế nao để xoay sở các hạn chót?
 • How do you keep current on this industry? — Làm thế nào bạn có thể giữ được vị trí hiện tại trong nganh công nghệ này?
 • How do you troubleshoot IT issues? — Lam thế nào ma bạn có xoay sở các vấn đề công nghệ thông tin?
 • Give an example of where you have applied your technical knowledge in a practical way. — Hãy cho tôi một ví dụ vê nơi mà bạn đã ứng tuyển với những hiểu biết kỹ thuật của bạn theo một cách đơn giản nhất?
 • What is the biggest IT challenge you have faced and how did you handle it? — Sự thách thức lớn nhất trong nganh công nghệ thông tin ma bạn đã phải đối mặt va lam thế nao mà bạn có thể xử lý nó một cách khôn khéo?

Trên đây là các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh lĩnh vực IT mà bạn nên chuẩn bị trước. Khi trả lời cho ví dụ cụ thể về cách bạn đã xử lý một dự án hay một tình huống nao đó, bạn nên cung cấp thông tin chi tiết sẽ chỉ rõ cho người phỏng vấn là tại sao bạn có đủ điều kiện cho công việc này

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Phỏng vấn tiếng anh

>> Phỏng vấn tiếng Anh công việc giáo viên tiếng Anh online


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *