Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Cách giới thiệu bản thân ngày đầu làm việc tại công sở bằng tiếng anh


Ngay ngày đầu vào công ty hay cơ quan làm việc, bạn đã cần có trong mình vốn kiến thức về tiếng anh công sở. Bạn phải chào hỏi, gặp gỡ giới thiệu về mình với các đồng nghiệp,… Chính vì thế, hôm nay Aroma sẽ gợi ý cho bạn cách giới thiệu bản thân khi ngày đầu tới công ty làm việc. Dưới đây là một số lời khuyên để giới thiệu bản thân ngày đầu đi làm:

gioi-thieu-ban-than-ngay-dau-di-dam

4 lời khuyên tiếng anh công sở trong ngày đầu đi làm

  1. Don’t be afraid to ask for around of introductions. (Đừng e ngại yêu cầu những người xung quanh giới thiệu về bản thân.)

Don’t be afraid to ask to be introduced. If you haven’t been introduced to everyone already, don’t be afraid to ask your supervisor if he or she is willing to introduce you to people you will be working with. You can broach it casually, in order not to sound demanding or upset. Just say, “I’ve started getting a feel for who works here and who I’ll be working with, but I’m still a little unclear. Think you’d have 10 minutes or so for a round of introductions this morning?” (Đừng ngại khi yêu cầu được giới thiệu. Nếu bạn chưa từng được giới thiệu với mọi người, đừng ngại yêu cầu cấp trên của bạn nếu họ sẵn sàng giới thiệu bạn với những người mà bạn sẽ làm việc cùng. Bạn có thể vừa nói vừa cười một cách bình thường, để không khiến nó có vẻ đòi hỏi hoặc khó chịu. Chỉ cần nói, “Tôi đã có cảm giác về làm việc ở đây và tôi sẽ làm việc với ai, nhưng tôi vẫn còn hơi mơ hồ. Anh có thể bỏ ra khoảng 10 phút để giới thiệu một chút được không? “)

2. How to introduce yourself. (Làm thế nào để tự giới thiệu)

Just introduce yourself in person and be as friendly and as engaging as possible. Your introduction may be simple: you should, of course, state your name and the role you are taking on. It can also be helpful to share a tidbit of your experience (like where you last worked and what you did there) so your co-workers can get a sense of your perspective and processes. (Hãy tự giới thiệu về bản thân mình và trở nên thân thiện và hấp dẫn càng tốt. Lời giới thiệu của bạn có thể rất đơn giản: bạn phải nói rõ tên và vai trò của mình. Việc chia sẻ kinh nghiệm của bạn (như nơi bạn làm việc lần cuối và những gì bạn đã làm ở đó) cũng sẽ có ích để đồng nghiệp của bạn có thể hiểu được quan điểm và quy trình của bạn)

3. Ask for an organization chart. (Xin sơ đồ bộ máy tổ chức)

You can also request an organization chart from human resourcesThis will give you a clear idea of who you will be reporting to, who you will be managing and who you will be working with laterally. If you work at a large company, the structure of your organization can not be immediately clear. (Bạn cũng có thể xin sơ đồ bộ máy tổ chức từ phòng nhân sự. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một ý niệm rõ ràng về người mà bạn sẽ báo cáo, người mà bạn sẽ quản lý và bạn sẽ làm việc cùng. Nếu bạn làm việc tại một công ty lớn, cấu trúc tổ chức của bạn có thể không rõ ràng ngay lập tức.

Don’t be afraid to approach your contact in human resources to ask if he or she can provide an ‘org chart’ so you can get a sense of who you’ll be reporting to, and who you might be managing. (Đừng ngại liên lạc với người liên quan trong phòng nhân sự để hỏi xem họ có thể cung cấp sơ đồ bộ máy để bạn có thể biết được bạn sẽ báo cáo ai và bạn có thể quản lý ai.)

4. Acknowledge everyone in your workplace. (Biết mọi người tại nơi làm việc).

Pay special attention to important relationships – but don’t ignore people who you think you’ll have nothing to do with. Ask your supervisor who you will be interfacing with most often and take extra care to make a good impression. (Chú ý đặc biệt đến các mối quan hệ quan trọng – nhưng đừng bỏ qua những người mà bạn nghĩ bạn sẽ không có liên quan gì. Hãy hỏi cấp trên của bạn, những người mà bạn sẽ giao tiếp thường xuyên nhất và quan tâm đặc biệt để tạo ấn tượng tốt.).

Make yourself available for any questions they might have about you, and be receptive to any feedback or insight they might have on your role and your future working relationship. It might even be a good idea to ask coworkers who you’ll work with closely to get a coffee, lunch or a drink after work to get to know them in a slightly less formal setting. (Hãy luôn sẵn sàng cho bất kỳ câu hỏi nào họ có thể có về bạn và chấp nhận bất kỳ phản hồi hoặc thông tin chi tiết họ có thể có về vai trò của bạn và mối quan hệ làm việc trong tương lai của bạn. Thậm chí bạn nên hỏi đồng nghiệp là bạn sẽ làm việc chặt chẽ để lấy cà phê, bữa trưa hoặc uống sau khi làm việc để tìm hiểu họ một cách tự nhiên hơn).

Trên đây là một số gợi ý giúp bạn giới thiệu về mình trong ngày đầu làm việc một cách trôi chảy và hoàn hảo . Hãy đồng hành cùng Aroma để có thêm nhiều kiến thức về tiếng anh công sở nhé!

Xin chân thành cảm ơn!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *