Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Những câu tiếng anh thông dụng 15

1. Take your shoes off before entering, please.
Vui lòng cởi giày trước khi vào.

2. Please take your time.
Ông/ Bà cứ thư thả.

3. Don’t take it to heart.
Đừng để bụng.

4. Let’s take it for granted.
Hãy xem điều đó là hiển nhiên.

5. Take it easy!
Hãy bình tĩnh nào!

6. Is this seat taken?
Có ai ngồi chỗ này chưa?

7. Take a note of what he says.
Hãy chú ý điều anh ta nói.

8. Let’s take a break.
Chúng ta hãy nghỉ giải lao đi.

9. Can I take a photo with you?
Tôi có thể chụp với bạn một tấm hình không?

10. I will take on this work.
Tôi sẽ tiếp nhận công việc này”

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *