Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Những câu tiếng anh thông dụng


10. Ông ấy luôn có cách để hoàn tất mọi việc.
–> He always has a way of getting things done.

9.Không phải chuyện của bạn.
–> none of your business.

8. Tệ quá!
–> too bad!

7. Đêm qua tôi về nhà lúc khoảng 10h tối.
-> I got home around 10 pm last night.

6. Tôi chịu thua!
–> I give in!

5. Bạn nói thật chứ?
–> Do you really mean it?

4. Sao mày dám cúp máy khi đang nói chuyện với tao hả?
–> How dare you put the phone down on me?

3. Có qua có lại (mới toại lòng nhau).
–> You scratch my back and I’ll scratch yours.

2. Lòi mặt chuột của mày ra đi.
–> show your true colors.

1. Không có gì đặc biệt.
-> nothing special.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *