Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Những câu tiếng anh thông dụng 8


1. Everything will be good.
Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.

2. Don’t worry! Better luck next time!
Đừng lo! Thua keo này ta bày keo

3. You’d better forget it.
Tốt hơn là anh nên quên nó đi.

4. Come on, give over complaining!
Thôi nào, đừng phàn nàn nữa.

5. I can’t help laughing.
Tôi không thể nín cười được.

6. I can’t stand when he flirts with girls.
Tôi không thể chịu nổi cảnh anh ấy tán tỉnh các cô gái.

7.I can’t stand the cold weather.
Tôi không chịu được thời tiết lạnh.

8. I think that you call the wrong number.
Tôi nghĩ bạn đã gọi nhầm số rồi.

9. Me? Not likely!
Mình ấy à? Không đời nào!

10. Don’t think it is easy!
Đừng có tưởng bở!”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *