Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Những câu tiếng anh thông dụng (Đảo ngữ)


1. At no time has the world been without war.
Chưa từng có lúc nào thế giới không chiến tranh.

2. Under no circumstances can I agree to this.
Tôi không đồng ý điều này với bất kỳ hoàn cảnh nào.

3. On no account should you failed the exam.
Không có lí do gì bạn lại thi rớt cả.

4. On no condition must you touch these rings with bare hands.
Bạn không đc đụng vào những chiếc nhẫn với tay không dù bất cứ điều kiện nào.

5. In no way will I ask her for money for food
Dù bất cứ thế nào tôi cũng ko lấy tiền cô ấy để mua đồ ăn

6. Not once do they invite me for lunch.
Không có lấy một lần họ mời tôi ăn trưa

7. Hardly does he pass the exam
Anh ta khó lòng mà qua kỳ thi

8. Rarely does it rain heavily in winter.
Hiếm khi trời mưa lớn trong mùa đông

9. Only because the weather was wet did they cancel the match.
Chỉ vì thời tiết ẩm ướt trận đấu đã phải hủy

10 Only by taking much exercise can you lose weight
Chỉ với tập thể dục bạn có thể giảm cân.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *