Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Thư giãn: Đôi vợ chồng Việt Nam cãi nhau bằng tiếng Anh

– … Sugar you you go, sugar me me go! (Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)
– You think you tasty? (Anh nghĩ anh ngon lắm hả?)
– I love toilet you go go! (Tôi yêu cầu cô đi đi)
– You live in this place monkey cough, flamingo crow. Clothes house country! (Anh cứ sống ở nơi khỉ ho cò gáy này đi, Đồ nhà quê)
– You onion summer three down seven up. No enough listen (Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe!)
– Good bye, never see you again.

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *