Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

10 điểm khác nhau giữa “if” và “whether”


1. Dẫn câu phụ chủ ngữ không dùng if
Example: Whether we go there is not decided.
Việc chúng tôi có đi đến đó hay không vẫn chưa được quyết định.

2. Dẫn câu phụ bổ ngữ (biểu ngữ) không dùng if
Example: The question is whether we can get there on time.
Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng tôi có đến nơi kịp giờ không.

3. Dẫn câu phụ đồng vị không dùng if
Example: He asked me the question whether the work was worth doing.
Anh ấy hỏi tôi việc đó có đáng để làm không.

4. Dẫn câu phụ tân ngữ sau giới từ không dùng if
Example:I’m thinking about whether we’ll have a meeting.
Tôi đang nghĩ đến việc chúng ta có nên gặp gỡ không.

5. Trực tiếp dùng với “or not” không dùng if
Example:I don’t know whether or not you will go.
Tôi không biết liệu cậu có đi không.

6. Câu phụ tân ngữ đặt ở đầu câu không dùng if
Example:Whether you have met George before, I can’t remember.
Tôi không thể nhớ là cậu đã gặp George trước đây chưa nữa.

7. Sau “discuss” không dùng if
Example:We’re discussing whether we’ll go on a picnic.
Chúng tôi đang bàn coi có nên đi dã ngoại không.

8. Nếu dùng if dễ dẫn đến hiểu sai thành “nếu”thì không dùng if
Example:Please let me know whether you are busy.
Vui lòng báo với tôi nếu anh bận nhé.

9. Trước động từ nguyên dạng dùng whether không dùng if
Example:He doesn’t know whether to go or not.
Anh ấy không biết nên đi hay không.

10. Câu phụ tân ngữ ở dạng phủ định không dùng whether
Example:She asked me if Tom didn’t come.
Cô ấy hỏi tôi có phải là Tom đã không đến không.

* Chú ý: Sau một số động từ như “wonder, not sure…” vẫn có thể dùng whether dẫn ra mệnh đề phụ ở dạng phủ định.
Example: I wonder if [whether] he isn’t mistaken.
Tôi tự hỏi không biết anh ấy có mắc lỗi không nữa.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *