Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

“AESOP’S FABLES – THE FOX AND THE STORK TRUYỆN NGỤ NGÔN CỦA AESOP – CÁO VÀ CÒ”One day, a fox invited a stork to dinner at his home in a hollow tree.
That evening, the stork flew to the fox’s home and knocked on the door with her long beak.

Một hôm, anh cáo mời cô cò ăn tối tại nhà anh ta, trong một cái hốc cây.
Tối đó, cò bay đến nhà cáo và gõ cửa bằng cái mỏ dài của mình.

The fox opened the door and said, “”Please come in and share my food.””
The stork was invited to sit down at the table. She was very hungry and the food smelled delicious! The fox served soup in shallow bowls and he licked up all his soup very quickly. However, the stork could not have any of it as the bowl was too shallow for her long beak. The poor stork just smiled politely and stayed hungry.

Cáo ra mở cửa và nói “”Xin mời vào, hãy cùng chia sẻ thức ăn với tôi””
Cò ngồi vào bàn, cô cảm thấy rất đói vì mùi thức ăn thơm lừng bốc lên. Cáo ta dọn món súp (canh) đựng trong chiếc đĩa cạn và nhanh chóng đánh chén no nê trong khi cò không thể làm gì được với cái đĩa quá cạn bằng cái mỏ dài của mình. Cô mĩm cười lịch sự mà cái bụng thì đói meo !

The selfish fox asked, “”Stork, why haven’t you taken your soup? Don’t you like it?””
The stork replied, “”It was very kind of you to invite me for dinner. Tomorrow evening, please join me for dinner at my home””.
The next day, when the fox arrived at the stork’s home, he saw that they were also having soup for dinner. This time the soup was served in tall jugs. The stork drank the soup easily but the fox could not reach inside the tall jug.
This time it was his turn to go hungry.
Anh cáo ích kỷ lại hỏi “”Cò ơi, sao bạn không ăn súp? bạn không thích món đó à?””
Cò đáp “”Bạn thật tốt bụng khi mời tôi ăn tối. Tối mai mời bạn đến nhà tôi dùng bữa nhé!””
Hôm sau, khi cáo tới nhà cò, anh ta thấy cũng có món súp trong bữa ăn. Lần này, sup được đựng trong chiếc bình cao. Cò dùng súp một cách dễ dàng nhưng cáo thì không thò vào được bên trong chiếc bình .
Lần này đến lượt cáo ta bị đói !
…………………………
What is the moral of the story? – the fox played a dirty and then… made a rod for his own back !!! (A selfish act can backfire on you!)
Bài học rút ra từ câu chuyện là gì ? – Anh cáo chơi xấu nên rốt cuộc… gậy ông đập lưng ông !!!
Tác giả : Aesop
Dịch và bình : Thùy Vân


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *