Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bật mí những điều thú vị về tiếng Anh.


– Từ một âm tiết dài nhất trong tiếng Anh là “screeched”
– “Dreamt” là từ tiếng Anh duy nhất tận cùng bằng những chữ cái “mt”.
– Dấu chấm trên chữ cái “i” gọi là “tittle”.
– Từ “set” có nhiều định nghĩa hơn bất cứ từ nào trong tiếng Anh.
– “Underground” là từ duy nhất trong tiếng Anh bắt đầu và kết thúc bằng “und”
– Chỉ có 4 từ trong tiếng Anh kết thúc bằng “-dous”: tremendous, horrendous, stupendous, hazardous
– “stewardesses” là từ tiếng Anh dài nhất được gõ bằng tay trái.
– Từ duy nhất có 15 chữ cái được đánh vần mà không phải nhắc lại một chữ cái nào là “uncopyrightable”.
– Từ “queue” là từ duy nhất trong tiếng Anh được phát âm giống nhau khi bỏ bốn chữ cái cuối cùng.
– Theo luật bang Illinois, nói tiếng Anh là vi phạm luật pháp. Ngôn ngữ chính thức được công nhận là tiếng Mỹ.
(Note: mặc dù người Anh và người Mỹ cùng nói tiếngAnh, nhưng tiếng Anh- Anh và Anh- Mỹ có nhiều điểm khác nhau)
– “Widow” là từ dạng giống cái duy nhất trong tiếng Anh ngắn hơn dạng giống đực của nó. (widower).
“>

– Chỉ có một từ tiếng Anh duy nhất có 3 bộ đôi chữ cái liên tiếp nhau “Bookkeeper”
– Có ít nhất hai từ tiếng Anh sử dụng tất cả nguyên âm theo đúng thứ tự và kết thúc bằng chữ cái Y: abstemiously và facetiously. (tiếng Anh có 5 nguyên âm, theo thứ tự là A, E, I, O, U)
– Chữ cái hay được sử dụng nhất trong bảng chữ cái tiếng Anh là “E” và “Q” ít được sử dụng nhất.
– “Goddessship” là từ tiếng Anh duy nhất có chữ cái được lặp lại ba lần liên tiếp.
– Câu “The quick brown fox jumps over the lazy dog” sử dụng tất cả chữ cái của bảng chữ cái!
– Tên hồ dài nhất thế giới có 45 chữ cái (LakeChargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg).
– Từ dài nhất trong tiếng Anh là “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis “, đó là tên của một bệnh về phổi do hít phải bụi của núi lửa hoặc các bụi tương tự.
– “Jack” là tên phổ biến nhất trong những bài hát ru cho trẻ em.
– Trong tiếng Anh có duy nhất 3 từ có một chữ cái được lặp lại 6 lần: Degenerescence, Invisibility, nonannouncement.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *